IT i Poufność


Zabezpieczenia organizacyjne i formalne poufności

  • Jako radcy prawni jesteśmy zobowiązani do poufności Kodeksem Etyki Zawodowej, którego naruszenie stanowi delikt dyscyplinarny.
  • Wszystkie osoby zatrudnione przez nas są zobowiązane szczegółowymi klauzulami umownymi do zachowania poufności.
  • Obowiązuje zakaz wynoszenia akt sprawy poza Kancelarię.
  • Akta spraw zdawane i odbierane są protokolarnie.
  • Niepotrzebne kopie dokumentów oraz projekty są na bieżąco niszczone w niszczarce.