IT i Poufność


Zdalny dostęp Klienta do repertorium jego spraw

Dzięki własnemu serwerowi wewnętrznemu zaoferowaliśmy naszym klientom zdalny wgląd do repertoriów ich spraw, który jest dostępny pod poniższym linkiem i stale przez twórcę oprogramowania przy naszym udziale modernizowany.

 

Panel klienta

 

Ten dostęp, którego prezentacja znajduje się tutaj: atre.pl/opis-aplikacji, niezmiernie ułatwia naszym klientom zorganizowanie we współpracy z nami windykacji sądowej, w szczególności przepływ informacji o toku spraw między naszymi Klientami a nami oraz koordynację windykacji pozasądowej i sądowej.