Kontakt


Informacje o przetwarzaniu danych

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych przesłanych przy korzystaniu z formularza kontaktowego i podanych przy zawieraniu umowy jest Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j. z siedzibą w Warszawie (02-532) ul. Rakowiecka 32 lok. 118, e-mail: pzeranski@gzkancelaria.pl lub mgladysz@gzkancelaria.pl . Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z r. pr. Pawłem Żerańskim pod wskazanym wyżej adresem email lub numerem telefonu +48 22 827 30 58.
  2. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
  3. Dane są udostępniane obsłudze IT administratora oraz biuru księgowemu w celu należytego wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej.
  4. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, tj. do pokrycia ostatniej faktury administratora i okres trzech lat po tej dacie. Przez ten sam okres przechowywane są akta Państwa sprawy w postaci elektronicznej i papierowej.
  5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych, w szczególności m.in. informacji z Panelu Klienta (czynności, dokumenty). Niezależnie od tego na podstawie Kodeksu Etyki Radców Prawnych ma Pani prawo domagać się przekazania sprawy innemu radcy prawnemu wraz z aktami i wyjaśnieniami o jej wcześniejszym przebiegu.
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej. W przypadku niepodania danych osobowych umowa o świadczenie pomocy prawnej nie będzie mogła zostać zawarta i wykonana.
  9. Pańskie/i dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia jakiejkolwiek decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j.
Adres: ul. Rakowiecka 32 lok. 118, 02-532 Warszawa
Telefon/Fax: +48 22 827 30 58
E-mail: office@gzkancelaria.pl
NIP: 5252509875
KRS: 0000387545
REGON: 142961181

Wskazówki dojazdu

Zobacz mapę
Dojazd do nas wymaga zrobienia paru zakrętów. Jadąc z centrum prosimy skręcić w prawo w ul. Narbutta, następnie w prawo w ul. Łowicką i jeszcze raz w prawo w ul. Rakowiecką. Jadąc z Al. Niepodległości w kierunku centrum zakrętów jest jeszcze więcej. Proponujemy skręcić w ul. Narbutta w prawo, objechać cały park wokół kina Iluzjon, przeciąć al. Niepodległości i skręcić z ul. Narbutta w ul. Łowicką i jeszcze raz w prawo w ul. Rakowiecką. Wjazd do nas z Rakowieckiej jest między przystankiem tramwajowym, a pętlą. Następnie należy przy szlabanie zadzwonić do ochrony, która podnosi szlaban wpuszczając Państwa na teren, na którym są miejsca do parkowania oznaczone „goście”.