Specjalizacje


Prawo nieruchomości i budowlane

Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j.
  • pomaga w bezpiecznym nabywaniu nieruchomości na podstawie kompleksowego audytu prawnego przeprowadzanego w szczególności w celu ustalenia tytułu prawnego dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych, jak również roszczeń osób trzecich,
  • opracowuje dla klientów wskazówki odnoszące się do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w celu zwiększenia jej walorów inwestycyjnych,
  • negocjuje w imieniu klientów z biurami architektonicznymi umowy o sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
  • opiniuje pod względem zgodności z prawem budowlanym wszelkie czynności podejmowane w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy, postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, jak również w ramach procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentuje użytkowników wieczystych w sporach administracyjnych i sądowych odnoszących się do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, jak również w negocjacjach z właścicielami nieruchomości dotyczących zmiany treści prawa użytkowania wieczystego,
  • zdobyła olbrzymie doświadczenie w sferze dziedzin bezpośrednio związanych z budowlanymi procesami inwestycyjnymi, w szczególności w zakresie np. ustawy o ochronie zabytków.

Publikacje